Mimarlık Mühendislik

Lale Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi yaptığı projeler kapsamında çevrenin korunmasına özel önem vermektedir. Doğal kaynakları korumak, çevreye olabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve bunun sağlanabilmesi için gerekli önlemleri alabilmek doğrultusunda gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Bu amaçla, konu ile ilgili yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere tamamen uyulmaktadır.

Ayrıca, yapım çalışmalarının her aşamasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hem yerel ve hem de uluslar arası koşullar titizlikle sağlanmaktadır. Her bir proje için, projeye özgü ve genel, çevre koruma ve iş güvenliği gerekliliklerine uyumlu çalışılması, Lale  Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi’in müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesinin anahtarıdır.